Innan vi träffas

Innan vårt första möte på begravningsbyrån finns det en del ni inom familjen bör diskutera igenom. Om ni sedan hellre vill det, så kan vi träffas i er hemmiljö eller på någon annan plats där ni känner er bekväma.

  • När och var vill ni att begravningen skall äga rum?
  • Hade den avlidne någon önskan om att kremeras eller jordbegravas, eller andra önskemål?
  • Finns det någon grav inom släkten eller önskar ni en ny grav?
  • Ska ni ha en dödsannons och hur ska den vara utformad?
  • Har ni redan några idéer inför begravningen?
  • Ska begravningen vara i kretsen av de närmaste eller ska tid och plats skrivas ut i annonsen?
  • Vill ni att det ska hållas minnesstund efter begravningsceremonin och hur vill ni i så fall ha den utformad?

Det här är i stora drag vad vi brukar tar upp på begravningsbyrån när ni besöker oss. Hinner ni inte diskutera igenom om detta innan, så går det självfallet bra att diskutera alla frågor med oss.

Stöd i planeringen

Inför vårt möte rekommenderar vi också att du går till vår onlinetjänst där man i lugn och ro kan gå igenom förberedelserna inför begravningen.

livsarkivet   Familjesidan.se