Valet av begravningsceremoni

En av de första saker ni inom familjen behöver fundera över och ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas. Har den avlidne redan skrivit ner sina önskemål i Livsarkivet är valet av ceremoni förmodligen redan klart.

Kyrklig begravning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar.


Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper till oavsett religion och kultur.

Musik och dikter

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån dina musikönskemål. Via nedanstående länkar hittar du tips på musik, men även verser och dikter:

Klicka här för förslag på Musik
Klicka här för förslag på Verser och dikter

Gravsten

Vi har också en skrift som heter ”Stenar som berättar” som är tänkt att vara en inspirationskälla inför valet av gravsten. För att åstadkomma en sten som berättar en historia krävs varken stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in till oss och hämta ditt exemplar.

livsarkivet   Familjesidan.se