Juridisk hjälp

I samband med dödsfall uppkommer ofta många frågor och osäkerhet kring juridiska frågor. Arvsrätten är t ex ett av de mest komplicerade rättsområdena som finns inom svensk lagstiftning, så det viktigt att anlita professionell hjälp.

Boutredning

Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet. Här kan vi med hjälp av vår juridiska samarbetspartner lösa alla de juridiska frågor som uppstår. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Branells Begravningsbyråer kan förmedla.

Familjejuridik

Oavsett var i livet du står berörs din vardag av juridiska frågor. Förutom de juridiska frågor som måste lösas vid ett dödsfall, kan vi även förmedla professionell hjälp med familjejuridiska frågor såsom
• Upprätta testamente
• Upprätta gåvohandling


• Lösa beskattningsfrågor
• Upprätta äktenskapsförord
• Upprätta samboavtal
• Skattedeklaration

livsarkivet   Familjesidan.se