Vår historia

Att Vara Begravningsbyrå har funnits sedan 1903, finns det belägg för bl.a. i gamla tidningsannonser, men företaget startades troligtvis några år tidigare. Då bedrevs både begravningsbyrå, slöjd- och leksaksaffär. Företaget, med affär vid Lilla Torget i Vara, övertogs 1936 av Ragnar Branell och efter några år renodlades företaget till att bedriva enbart begravningsverksamhet. Företaget har flyttat ett par gånger, först till Järnvägsgatan 15 på 1950-talet för att 1963 flytta till Kyrkogatan 5, där begravningsbyrån finns idag. Ragnar Branell förvärvade Grästorps Begravningsbyrå och sedan 1958 drivs det även verksamhet i Grästorp. Vara-Grästorps Begravningsbyrå överläts 1979 till sonen Ove Branell, som utökade verksamheten 1991 genom att överta Hermanssons Begravningsbyrå i Nossebro. Branells Begravningsbyråer bedriver huvudsakligen verksamhet i Vara, Grästorp och Essunga kommuner samt i Bjärke församling i Alingsås kommun.

Hermanssons Begravningsbyrå startades i augusti 1966 av Rune Hermansson. De första åren hjälpte pappa Knut till, men då verksamheten växte så gick broder Lennart 1968 in som delägare och medarbetare. Till en början bedrevs verksamheten från Runes bostad i Essunga kyrkby och då gjordes det mest hembesök vid planering av begravning. 1987 flyttades verksamheten till nuvarande lokaler på Storgatan i Nossebro, men fortfarande finns lager och garage kvar i Essunga kyrkby. 1991 övertogs byrån av Ove Branell och med båda bröderna som anställda. Lennart slutade sedan 1998 och Rune trappade ner 2006. Per Himmelman anställdes 1998. Verksamheten bedrivs idag med lika stor omsorg och omtanke, som var kännetecknande för bröderna Hermanssons entreprenörsanda.

livsarkivet   Familjesidan.se