Vår checklista

Att tänka rationellt när man drabbats av ett dödsfall i sin närhet är som sagt inte helt lätt. För att underlätta i sådan situation har vi här gjort en enkel checklista över sådant som kan vara bra att tänka på:

En del ordnas automatiskt

Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten som också har ansvaret för vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Post och reklam

Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.

Försäkringar

Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet.

Abonnemang

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.

Banker m.m.

Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren.

Föreningar

Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening där den döde varit aktiv vill kanske sända blommor eller övervara begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.

Annat man behöver tänka på

• Tömma kylskåp och slänga sopor
• Vattna blommor
• Ta hand om husdjur
• Sänka värmen
• Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
• Hämta tillhörigheter på sjukhuset
• Meddela hemtjänst och städbolag
• Meddela hemsjukvården
• Återlämna handikapphjälpmedel och larm
• Lämna vapen till polisen
• Lämna överbliven medicin till apoteket
• Hämta inlämnad tvätt eller film
• Makulera ID-kort, pass och körkort
• Samla in reservnycklar
• Flytta felparkerad bil
• Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om

livsarkivet   Familjesidan.se